Allmäntandvård

Från årliga tandvårdskontroller till mer avancerad tandvård

Hos Baggebytandläkarna utför vi allt från årliga tandvårdskontroller till mer avancerad tandvård utifrån dina önskemål och behandlingsbehov. För att undvika framtida besvär är den förebyggande behandlingen mycket viktig. På kliniken är vi tre tandläkare, två tandhygienister och tre tandsköterskor som tillsammans strävar efter att uppnå den bästa munhälsan, utifrån dina förutsättningar.

Grundlig bedömning av tandhälsa och behandling

Allmäntandvård omfattar vanligt förekommande undersökningar och behandlingar. En nödvändig del vid vård av din munhälsa är att genomföra regelbundna undersökningar för att upptäcka och förebygga tandrelaterade problem. Oavsett ålder erbjuder vi ett brett spektrum av tandvårdstjänster, allt från förebyggande vård, rotbehandlingar, lagningar, tandutdragningar eller behandling av tandlossningssjukdom.

Undersökningar

Våra undersökningar innefattar en komplett genomgång av din mun med 2-4 röntgenbilder. Vi kontrollerar alla tänder, bett och käkben samt slemhinnor, vi tar bort tandsten och behandlingen avslutas med en tandpolering. Efter varje utförd undersökning går vi igenom dina undersökningsresultat, ger individuella råd och vid behov av fortsatt behandling får du en utförlig kostnadsberäkning.

Lagning

Lagning behövs när du har hål i en tand. Orsaken kan vara karies eller att en gammal lagning gått sönder. Det vanligaste fyllnadsmaterialet är en plast som kallas komposit. Fyllningen härdar och blir hård genom att den belyses av ett speciellt ljus. Den putsas sedan så att den känns blank och passar in i bettet till både färg och form.

Rotbehandling

Om ett hål är djupt skadas tandens inre. Det leder till att bakterier växer till och infektion uppstår i tandens rotkanal. I många fall kan det också ge upphov till tandvärk. Kroppens eget försvar kommer inte åt bakterierna och därför måste tanden göras ren och rotfyllas. Det finns även andra orsaker att göra en rotfyllning, tex en kraftig tandpressning. Efter en lyckad rotfyllning fungerar tanden som vanligt.

Protetik

Protetik är samlingsnamnet på tandersättningar. När det saknas en eller flera tänder eller vid omfattande tandskador kan det krävas att man gör fasader, kronor, broar på egna tänder eller implantat.

The Wand

Wand är en bedövningsteknik där handstycket ser ut som en penna med en mycket tunn kanyl. Många sprut- och tandvårdsrädda patienter blir glatt överraskade över hur lätt det går att få denna bedövning och man slipper helt bedövningskänslan i läppar, tunga och kinder.

Specialisttandvård

Baggebytandläkarna har ett nära samarbete med såväl andra kliniker som sjukhus och även sjukhustandvård. På kliniken har vi en egen rotfyllningsspecialist.

Till Sophiahemmet www.sophiahemmet.specialisttandlakarna.se skickar vi exempelvis patienter  med misstänkta slemhinneförändringar.

Undersökningar

Våra undersökningar innefattar en komplett genomgång av din mun med 2-4 röntgenbilder. Vi kontrollerar alla tänder, bett och käkben samt slemhinnor, vi tar bort tandsten och behandlingen avslutas med en tandpolering. Efter varje utförd undersökning går vi igenom dina undersökningsresultat, ger individuella råd och vid behov av fortsatt behandling får du en utförlig kostnadsberäkning.

Lagning

Lagning behövs när du har hål i en tand. Orsaken kan vara karies eller att en gammal lagning gått sönder. Det vanligaste fyllnadsmaterialet är en plast som kallas komposit. Fyllningen härdar och blir hård genom att den belyses av ett speciellt ljus. Den putsas sedan så att den känns blank och passar in i bettet till både färg och form.

Rotbehandling

Om ett hål är djupt skadas tandens inre. Det leder till att bakterier växer till och infektion uppstår i tandens rotkanal. I många fall kan det också ge upphov till tandvärk. Kroppens eget försvar kommer inte åt bakterierna och därför måste tanden göras ren och rotfyllas. Det finns även andra orsaker att göra en rotfyllning, tex en kraftig tandpressning. Efter en lyckad rotfyllning fungerar tanden som vanligt.

Protetik

Protetik är samlingsnamnet på tandersättningar. När det saknas en eller flera tänder eller vid omfattande tandskador kan det krävas att man gör fasader, kronor, broar på egna tänder eller implantat.

The Wand

Wand är en bedövningsteknik där handstycket ser ut som en penna med en mycket tunn kanyl. Många sprut- och tandvårdsrädda patienter blir glatt överraskade över hur lätt det går att få denna bedövning och man slipper helt bedövningskänslan i läppar, tunga och kinder.

Specialisttandvård

Baggebytandläkarna har ett nära samarbete med såväl andra kliniker som sjukhus och även sjukhustandvård. På kliniken har vi en egen rotfyllningsspecialist.

Till Sophiahemmet www.sophiahemmet.specialisttandlakarna.se skickar vi exempelvis patienter  med misstänkta slemhinneförändringar.

Barnens Tandvård

Hos Baggebytandläkarna är vi vana vid barn och stressar inte fram något vid ett besök. Det får ta den tid det behöver.
Ibland kanske det behövs fler besök för de allra minsta innan de vågar öppna munnen.


“Tryggheten är viktigt och om man vet precis vad som kommer att hända känns det alltid lite bättre”

Anna Ermenc, Tandläkare

TITTA PÅ FILMEN


Scroll to Top